Nádoba na kondenzát

  • Condensate Chambers & Seal Pots

    Kondenzačné komory a tesniace nádoby

    Primárne použitie kondenzačných nádob je zvýšenie presnosti merania prietoku v parovodoch.Poskytujú rozhranie medzi parnou fázou a kondenzovanou fázou v impulzných vedeniach.Nádoby na kondenzát sa používajú na zber a akumuláciu kondenzátu a vonkajších častíc.Kondenzačné komory pomáhajú chrániť jemné nástroje s menšími otvormi pred poškodením alebo upchatím cudzími úlomkami.

  • Stainless Steel Pressure Gauge Siphon

    Tlakomerný sifón z nehrdzavejúcej ocele

    Tlakomerné sifóny sa používajú na ochranu tlakomeru pred vplyvom horúcich tlakových médií ako je para a tiež na zníženie vplyvu rýchlych tlakových rázov.Tlakové médium tvorí kondenzát a zhromažďuje sa vo vnútri špirálovej alebo pigtailovej časti sifónu tlakomeru.Kondenzát zabraňuje priamemu kontaktu horúceho média s tlakovým prístrojom.Pri prvej inštalácii by sa mal sifón naplniť vodou alebo inou vhodnou separačnou kvapalinou.