Vírový prietokomer

  • JEF-400 Series Vortex Folwmeter

    Vírový Folwmeter série JEF-400

    Vírové prietokomery série JEF-400 ponúkajú mnoho výhod pre meranie prietoku vrátane jednoduchej inštalácie bez impulzných vedení, bez pohyblivých častí na údržbu alebo opravu, menšieho potenciálu úniku a širokého rozsahu zníženia prietoku.Vortexové merače tiež ponúkajú veľmi nízku spotrebu energie, čo umožňuje použitie v odľahlých oblastiach.

    Vortexové merače sú navyše jedinečné v tom, že dokážu pokryť kvapaliny, plyny, paru a korozívne aplikácie.Vortexové prietokomery sú tiež schopné odolať vysokým procesným tlakom a teplotám.