Prístrojové ventilové potrubia

 • JELOK 2-Way Valve Manifolds for Pressure Gauge Transmitter

  JELOK 2-cestné ventilové rozdeľovače pre manometer

  2-ventilové rozdeľovače JELOK sú určené pre aplikácie so statickým tlakom a hladinou kvapalín. Ich funkciou je prepojenie tlakomeru s tlakovým bodom.Vo všeobecnosti sa používa v poľných riadiacich prístrojoch na poskytovanie viackanálových prístrojov, zníženie inštalačných prác a zlepšenie spoľahlivosti systému.

 • JELOK 3-Way Valve Manifolds for Pressure Transmitterr

  JELOK 3-cestné ventilové rozdeľovače pre tlakový prevodník

  3-ventilové rozdeľovače JELOK sú určené pre diferenčné tlakové aplikácie.3-ventilové rozdeľovače sa skladajú z troch vzájomne prepojených troch ventilov.Podľa funkcie každého ventilu v systéme ho možno rozdeliť na: vysokotlakový ventil vľavo, nízkotlakový ventil vpravo a vyvažovací ventil v strede.

 • JELOK 5-Way Valve Manifolds for Pressure Transmitterr

  JELOK 5-cestné ventilové potrubia pre prevodník tlaku

  Pri práci zatvorte dve skupiny kontrolných ventilov a vyvažovacích ventilov.Ak je potrebná kontrola, jednoducho vypnite vysokotlakové a nízkotlakové ventily, otvorte vyvažovací ventil a dva spätné ventily a potom zatvorte vyvažovací ventil, aby ste nakalibrovali a vyvážili vysielač.